โปรแกรมที่ขาดไม่ได้ (สำคัญมากจำเป็นต้องมีในการเล่นเกมส์)


โปรแกรมที่ขาดไม่ได้ (สำคัญมากจำเป็นต้องมีในการเล่นเกมส์)

โปรแกรมสำคัญสำหรับเกม สำหรับใครที่โหลดเกมไปแล้วเล่นไม่ได้ ให้โหลดโปรแกรมเสริมพวกนี้ไปติดตั้งให้หมดให้ครบ
- Visual C++ , .NET Framework  คือ ภาษาในการเขียนโปรแกรม ซึ้งระบบเกมได้ใช้ภาษาพวกนี้ในการเขียนโปรแกรม และยีงมีภาษาอื่นๆอีกเช่น Java, C#, JScript.net


- สำหรับท่านใดลงเกมแล้ว err ให้ไปที่ที่ลงเกมไว้นั้น หาโฟลเดอร์ชื่อ _CommonRedist หรือ Redist ลงโปรแกรมในนั้นให้ครบ หากไม่มีให้โหลดจากด้านล่างนี้โปรแกรม AIO Runtimes 2020 v2.4.9 ล่าสุด แก้ปัญหาลงเกมแล้วเล่นไม่ได้ (จะเลือกโหลดตัวนี้ หรือตัวด้านบนก็ได้)
AIO Runtimes 2020 คือโปรแกรมที่ขาดไม่ได้สำหรับคอเกมส์ เป็นชุดรวมโปรแกรมที่จำเป็น ต่อการรันเกม PC หากท่านพบกับปัญหา เข้าเกมแล้วเกมส์เด้ง เข้าเกมส์ไม่ได้ เกมไม่ตอบสนอง ให้ลองใช้โปรแกรมตัวนี้ได้เลย ตัวโปรแกรมจะติดตั้ง Runtime ต่างๆ ให้อัตโนมัตหลังจากที่เราเข้าไปในโปรแกรม


Visual C++ Runtimes 2005, 2008, 2012, 2013, 2015, 2017


ไดร์ฟเวอร์สำหรับการ์ดจอของ Nvidiahttp://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

ไดร์ฟเวอร์สำหรับการ์ดจอของ AMDhttp://support.amd.com/en-us/download

Display Driver Uninstaller (โปรแกรมลบ Driver การ์ดจอ แบบหมดจด) 


0 ความคิดเห็น